Vad är egentligen 3d print?

3d print kallas även för additiv tillverkning och det är något som många spår kommer att revolutionera vår värld och tillverkningen av olika saker. 3d print innebär att processen med att tillverka någonting skalas av.

Ser man till en mer traditionell tillverkning så utgår man alltid från en massa olika material och därefter så skalas dessa av allteftersom - 3d print fungerar på det exakt motsatta sättet. Där adderas material hela tiden: det föremål som ska tillverkas byggs upp allteftersom - lager på lager, material på material och där slutligen den färdiga produkten utkristalliseras. Detta möjliggör att en produkt också kan ha en massa olika material, komma i olika färger och ha en massa olika egenskaper.

Det ger exceptionella fördelar och här kan man redan se att sjukvården och bilindustrin börjat implementera 3d print i många delar. Det som tidigare krävde en massa tid, en massa personer och en massa olika kompetenser att tillverka kräver idag - väldigt hårdraget - bara en person och en bra 3d printer.

Fördelar med 3d print

Genom 3d print kan man tillverka många komplexa delar utan att ha en massa specialverktyg. Det är en fördel. En annan handlar om kostnaderna. Vid 3d print kan man tillverka exempelvis 20 olika produkter till samma pris som om man ville tillverka 20 produkter som är exakt likadana. Motsvarande scenario inom traditionell industri och tillverkning skulle kosta väldigt mycket pengar.

Många företag pekar även på en annan stor fördel med 3d print och detta i form av att man slipper hålla med stora lager. Finns det en stor efterfrågan kring en speciell produkt så kan man tillverka sådana direkt snarare än att hushålla med lager som alltid kan vara svåra att räkna på.

Vad händer om denna produkt plötsligt inte har lika stor efterfrågan? Har man 3d print i Sverige som lösning så är det egentligen bara att trycka på en knapp för att avsluta tillverkningen. Har man ett lager så måste man också sälja av dessa produkter - till lägre priser än vad man räknat på. Det kan således handla om att spara enorma pengar.

29 Apr 2021