Fakturaköp är en bra lösning

Alla som drivit ett eget företag vet om att det handlar om en större frihet där man själv tar ansvar över sin tid och där man också på egen hand fattar alla avgörande beslut. Det skapar ofta incitament att arbeta hårdare, utvecklas och driva verksamheten framåt. För att göra så krävs det emellertid ofta kapital.

Det kostar pengar att göra satsningar och det krävs kapital för att nå nästa nivå - oavsett bransch. Du kanske behöver större lokaler, ha ökat utrymme för lager, du kanske behöver anställa och du kanske behöver satsa på ny teknik; saker som kostar pengar och där ditt eget kapital kan ligga dolt i en slags karantän. Vad menas? Jo, att många leverantörer och affärspartners sätter en längre väntetid innan de betalar sina fakturor och där det kan handla om uppemot 90 dagar.

Fritt översatt: du har utfört ett arbete och levererat en tjänst - men betalningen kommer att dröja och det kan innebära att du drabbas av problem med din likviditet. Det här är vanligt förekommande för framförallt mindre företag som ännu inte hunnit bygga upp en buffert; men det är ett reellt problem även för företag av större storlekar - alla drabbas någon gång av perioder då pengarna inte flödar in på kontot i den takt man önskat.

Lyckligtvis så finns det lösningar som ger en snabbare betalning. Fakturaköp är ett exempel på detta. Genom ett fakturaköp så tar ditt företag kontakt med en tredje part som köper dina fakturor och där dels du får betalt inom 24 timmar och där dels den kund som anlitat dig får betala i sin egen takt - exempelvis då 90 dagar - men till denne tredje part. En smart lösning som ger dig snabb likviditet och där du heller inte behöver bekymra dig om framtiden.

fakturaköp

Du får mer frihet och kan utveckla verksamheten

Företaget som genomfört ett fakturaköp sköter all kontroll - exempelvis kreditvänlighet - av kunden och om det skulle vara så att kunden i fråga inte betalar sin faktura på utsatt tid så drabbar inte detta dig - det är en sak mellan kund, företaget du anlitat för ett fakturaköp och, om det vill sig illa, kronofogden. Så långt går det sällan.

De 90 dagar som företag sätter för sina fakturabetalningar sker per automatik och har sällan någonting att göra med viljan att betala. Det handlar om ett bekvämt system; men det är ett system som alltså kan skapa problem för den som ska ha pengarna i fråga.

Genom fakturaköp så slipper man den problematiken och där man - mot en låg avgift - kan koncentrera sig på det väsentliga: att utveckla den egna verksamheten, ta in fler jobb, anställa fler personer och klättra upp till nästa nivå. Fakturaköp är något som, helt enkelt, förenklar för företag.

20 jan 2019